Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

Skelbiamas 2010 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos leidybos projektų paraiškų priėmimas daliniam finansavimui gauti

Dalinis finansavimas skiriamas leidiniui parengti (autorinis atlyginimas, vertimas, redagavimas, korektūra, teksto rinkimas, maketavimas, meninis apipavidalinimas, iliustracijų parengimas), leidiniui išleisti (išlaidos medžiagoms, įrišimas, pozityvų gamyba, spaudos darbai).

Dalinis finansavimas skiriamas tik tiems leidybos projektams, kurių vykdytojai sutartyse nustatytą finansuojamų leidinių egzempliorių skaičių įsipareigoja nemokamai perduoti Departamentui ir bibliotekoms. Už 1 procentą Departamento skirtų lėšų projekto vykdytojas įsipareigoja perduoti 3 leidinio egzempliorius. Dalinis finansavimas gali siekti iki 80 procentų viso leidybos projekto lėšų poreikio atžvilgiu.

Prioritetas teikiamas leidybos projektams, kurie:

  • atitinka Departamento direktoriaus 2007 m. balandžio 27 d.įsakymo Nr. Į-151  ir 2010 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. Į-166 nuostatas;
  • 2010 m. numato parengti ir/ar išleisti mokslinį informacinį leidinį apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje.

Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:

  • dalinį finansavimą liudijančius rėmėjų garantinius raštus (su įrašyta konkrečia paraiškos kofinansavimo suma (Lt);
  • bendrą projekto sąmatą, su išskirtomis prašomo ir bendro biudžeto eilutėmis konkrečioms projekto veikloms;
  • leidybos projekto anotaciją (iki 2 psl. apimties lietuvių k.);
  • leidinio rankraštį kompiuterinėje laikmenoje (1 egz.) arba 1-2 puslapių apimties prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką ir turinio sudedamąsias dalis.

Leidybos projektų įgyvendinimo laikotarpis – iki 2010 m. gruodžio 10 d.

Dokumentus prašome teikti iki 2010 m. gegužės 27 d. 17 val. (galioja tik iki šios datos Departamento Dokumentų poskyryje užregistruotos paraiškos) adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, 114 kabinetas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškos formą ir dalinio finansavimo taisykles žr. Kultūros paveldo departamento interneto tinklalapyje: http://www.kpd.lt/lt/node/340

Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39, d.dauksaite@heritage.lt ,
kontaktinis asmuo – Donata Daukšaitė–Digrienė, Departamento vyriausioji specialistė.

 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla