Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

Kultūros paveldo apsauga Lietuvos Respublikoje (1990-2010):
Pasiekimai, praradimai, perspektyvos

Mokslinė konferencija
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Vilniaus dailės akademija

2010-11-25. Vilniaus dailės akademija, Gotikinė salė, Maironio g. 6.

Paraiška su pranešimo tema ir santrauka (300-500 žodžių) pateikiama registracijai iki 2010 08 24 (registracijos formą žr. toliau). Apie pranešimų priėmimą bus pranešta iki 2010 09 15. Konferencijos kalba: lietuvių. Po konferencijos bus parengtas recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Konferencijos tikslas

Atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą aptarti aktualius Lietuvos kultūros paveldo apsaugos klausimus, glaudžiai susijusius su situacija po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo, kritiškai įvertinti patirtį, išryškinti pasiekimus ir problemas, pasvarstyti apie perspektyvas.

Konferencijos tematika

1. Perėjimas nuo sovietinės kultūros apsaugos sistemos prie naujos Nepriklausomos Lietuvos paveldo apsaugos sistemos; sistemos sukūrimas, jos veikimo ypatumai, efektyvumas.
Klausimai: Kaip kristalizavosi naujieji kultūros paveldo apsaugos principai 1986-1992 (viltys, lūkesčiai, vizijos sovietmečio gale, Lietuvos Kultūros fondo veikla, paveldo apsaugos vaidmuo Lietuvos persitvarkymo sąjūdyje, 1991 metų kultūros kongresas; Kultūros paveldo globos tarybos veikla (1989-1992); Mokslininkų sąjungos Paveldotvarkos sekcijos veikla)? Koks buvo tuometinis kontekstas, palankūs ir nepalankūs veiksniai, kokios idėjos plito? Gal tai, kas tuo metu buvo keliama, siūloma, neprarado aktualumo? Koks buvo teisėkūros procesas, kaip buvo kuriama nauja kultūros paveldo apsaugos sistema? Kaip klostėsi sociokultūriniai, teisiniai ir instituciniai naujos sistemos parametrai? Kaip ji buvo tobulinama, koreguojama? Kaip visa tai veikė tikrovėje, kokie pasiekimai, kokios problemos ir trūkumai? Kurie aktualūs organizacinio pobūdžio klausimai liko neišspręsti?

2. Kultūros paveldo tyrimai, projektavimas, tvarkymas; konkrečių kultūros paveldo objektų, jų tipologinių grupių būklė, tvarkymo rezultatai, problemos.
Klausimai: Kaip buvo vykdomi kultūros paveldo tyrimai, kaip klostėsi konkrečių kultūros paveldo objektų (atskiri objektai, tipologinės grupės, pagal geografinius arealus, pagal atskirus probleminio nagrinėjimo aspektus, struktūrinius lygmenis) apsauga per pastaruosius 20 metų, kaip tai vyksta dabar, kas tikėtina ateityje?

3. Galimos kultūros paveldo apsaugos sistemos raidos perspektyvos, jos tobulinimo metodologinės ir metodinės  kryptys.
Klausimai: Kas turėtų būti tobulinama teorinėje, teisinėje, politinėje plotmėje? Koks saugojimo ir plėtros santykis? Kokios įvairių socialinių grupių konsensuso dėl kultūros vertybių esmės, apsaugos, išsaugojimo ir jo panaudojimo šiuolaikinės Lietuvos gyvenime galimybės? Koks vietos bendruomenių vaidmuo kultūros paveldo apsaugoje? Kokia yra viešojo intereso raiška paveldo apsaugos srityje, ar adekvačiai traktuojama kultūros paveldo esmė, jo vaidmuo visuomenės gyvenime? Koks akademinės bendruomenės vaidmuo sprendžiant aktualias kultūros paveldo apsaugos problemas? Ar galima pažiūrėti į kultūros paveldo problematiką naujai (įvertinant kultūrines realijas, pasaulėžiūros lūžius, naujausius mokslinius pasiekimus, XXI a. iššūkius)?

Konferencijos mokslinis-organizacinis komitetas

 • Prof. dr. Jonas Glemža, Vilniaus dailės akademija
 • NKVA ekspertė Gražina Elena Juknevičienė
 • NKVA ekspertas Audronis Katilius
 • NKVA ekspertas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas
 • Prof. dr.Nijolė Lukšionytė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Tarptautinė ekspertė (ICOMOS narė) Jūratė Markevičienė, Vilniaus dailės akademija
 • Doc. dr. Giedrė Mickūnaitė, Vilniaus dailės akademija
 • Doc. dr. Vytautas Petrušonis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (pirmininkas)
 • Doc. dr. Edita Riaubienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • NKVA ekspertė Diana Varnaitė, Kultūros paveldo departamentas
 • NKVA ekspertas Martynas Užpelkis, VšĮ „KULTUR“
 • Doc. dr. Kęstutis Zaleckis, Kauno technologijos universitetas

 

 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla