Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

GERBIAMI VILNIAUS, KAUNO IR KLAIPĖDOS RESTAURATORIAI
 
Š.m. kovo mėnesį, UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ ir kitų Vilniuje veikiančių paveldo restauravimo institucijų atstovai sutarė šiais metais pažymėti Lietuvos paveldo restauravimo institucijų 60- metį. Tam, iš institucijų atstovų, buvo sudaryta šio pažymėjimo Organizacinė komisija.

Kaip ir prieš 10 metų buvo surengtas analogiškas 50-čio sukakties paminėjimas su konferencija, taip ir dabar sutarta -š.m. spalio 22 d. penktadienį surengti visos Lietuvos paveldo restauravimo institucijų 60-mečio Minėjimą-konferenciją, kartu su Paroda bei Konferencijai skirtų pranešimų leidiniu.

Jau yra parengtas Minėjimo-konferencijos programos projektas, tariamasi su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos būsimais pranešėjais. Kol kas tikslinama šio renginio vieta (turimi keli variantai).

Prašome šią žinią paskleisti Kultūros paveldo restauravimo institucijų - įmonių, firmų bei paveldo restauratorių tarpe ir maloniai dalyvauti, prisidedant prie šio renginio, kaip mūsų restauratorių susitikimo bei šventės.


Lietuvos paveldo restauravimo institucijų
Organizacinės komisijos vardu – A.Steponavičius

 
Minėjimo-konferencijos minėjimo projektas:

LIETUVOS PAVELDO RESTAURAVIMO INSTITUCIJOMS - 60   
MINĖJIMAS - KONFERENCIJA
2010 m. spalio 22 d., penktadienis

Iškilmingoji oficialioji dalis

10.00  Įžanginis žodis- UAB PRI direktorius
           Kultūros ministerijos sveikinimo žodis
           Kultūros paveldo departamento sveikinimo žodis
 
KONFERENCIJA

10.30  Lietuvos restauravimo institucijoms – 60 m.
11.00  Kultūros paveldo restauravimo principai sovietinėje Lietuvoje; idėjinės kryptys ir jų raiška.  Salvijus Kulevičius (VU)
11.30  Paveldotvarka ir jos rezultatai 1990-2010 m. (KM, KPD)
12.00  Paveldotvarkos specialusis planavimas
12.20  Kavos pertrauka (30 min.)
12.50
  Vilniaus restauratorių darbai, 2000-2010 m.
13.10
  Kauno restauratorių darbai, 2000-2010 m.
13.30
  Klaipėdos restauratorių darbai, 2000-2010 m.
13.50
  Paveldo tyrimai; istor.- archeologiniai –(pastarųjų 10 m.)
14.10
  Paveldo tyrimai; architektūriniai –(pastarųjų 10 m.)
14.30
  Kiti paveldo tyrimai (polichr., fizik.-chem. ir kt)
14.50
  Kavos pertrauka (30 min.)
15.20
  Meno vertybių restauravimas (pastarųjų 10 m.)
15.40
  Valdovų rūmų kompleksiniai tyrimai, jų rezultatai
16.00
  Valdovų rūmų atkūrimas; projektavimas ir įgyvendinimas
16.30
  Veteranų pasisakymų pusvalandis
17.00
  Kreipimosi į visuomenę ar Deklaracijos projekto paskelbimas
 
Pabaiga  apie 17 - 17.30 val.

 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla