Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas
LIETUVOS PAVELDO RESTAURAVIMO INSTITUCIJŲ - 60-METŲ
MINĖJIMO - KONFERENCIJOS METU BUVO APDOVANOTI DIPLOMAIS
NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO PAVELDO SRIČIŲ
GERIAUSIŲ DARBŲ AUTORIAI IR AUTORINIAI KOLEKTYVAI
 
2010. spalis 22 d

Vertinimui pateiktų darbų nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kilnojamųjų kultūros vertybių srityse sąrašas

1. Nekilnojamosios kultūros vertybės

1.1.    Kauno m. Apylinkės teismo pastato 1B3p rekonstravimas.
Projekto papildymas (Laisvės al. 103, Kaunas)
Fasado specializuota restauracijos dalis
Proj. Įmonė „ Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“
Direktorė Regina Žukauskienė.
Arch. Indra Adamonytė

1.2.    Proj. Įmonė „ Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“
Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso (G350K) komendanto rūmų G350K1 centrinės laiptinės ir patalpos Nr. 204 interjerų konservavimas ir restauravimas
Spalvinio sprendimo projektas
Direktorė R. Žukauskienė.
Arch. Indra Adamonytė

1.3.    UAB „ Senojo miesto architektai“
Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir  Bernardino Seniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno ststinių ansamblis. Maironio 6,8,10. Vilnius
Tvarkybos darbo projektas
Projekto vadovas Robertas Zilinskas
PDV Neringa Šarkauskaitė

1.4.    Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir  Bernardino Seniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno statinių ansamblis. Maironio 6 Vilnius
Trijų karalių koplyčios fasadų spalvinis atstatymo projektas
(U.O.K. 17311, buv. G204K1P)
Autorius Neringa Šarkauskaitė

1.5.    Projektavimo firma  „ARCHIVOLTAS“
Vilniaus Bonifratų vienuolyno statinių ansamblis
Daukanto aikštė 1
Korpuso “B” (28118) restauravimas ir pritaikymas vienuolijos reikmėms
Projekto korektūra
II darbų etapas 2007-2009 m.
PV Giedrė Filipavičienė
PDV Audronė Šolienė

1.6.    Projektavimo firma  „ARCHIVOLTAS“
Gyvenamojo namo Gaono 8 rekonstrukcija
Autorinis kolektyvas
PV Alina Samukienė
Lauryna Smailytė Juozaitienė
Neringa Šarkauskaitė
Ina Vaščenko.

1.7.    Projektavimo firma „ARCHIVOLTAS“
Lietuvos Karaimų bendruomenės pastatas
Buv. Karaimų mokykla ir klebonija (Atv 714) , Karaimų g. 28, Trakai
Restauravimas-atkūrimas
Techninis darbo projektas
PV Alina Samukienė
PDV Audronė Šolienė

1.8.    UAB „ Archinova“
Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir Bernardinių vienuolyno ansamblis, Maironio g 11/A. Volano g. 13 Vilnius
(unikalus kodas 764)
Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno pastatų tvarkymo darbai. Restauravimas ir pritaikymas muziejui
Autorinis kolektyvas
PV Antanas Gvildys
PDV Aušra Gvildienė
Arch. Ilja Makarov

1.9.    UAB „ Archinova“
Senųjų Trakų Švč. Mergelės ir Benediktinų vienuolyno ansamblis (Atv. 748)
Vienuolyno pastato restauravimo ir pritaikymo darbai
Senųjų Trakų k.
Autorinis kolektyvas
Aušra Gvildienė
Nora Vėlyvytė

1.10.    UAB „ Archinova“
Bernardinų vienuolyno pastatų ansamblis
Unikalus komplekso Nr. 766 
Šv. Onos bažnyčios ( unikalus objekto Nr. 17308)
Stogo ir bokštelių remontas ir restauravimas
Maironio g. 8, Vilnius
Autorinis kolektyvas
PV Antanas Gvildys
Arch. Sigita Lapienytė
Arch. Julius Šeibokas

1.11.    Kalvarijų Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia (G327K1)
Kalvarijų 329, Vilnius
Polichrominiai interjero tyrimai
PV arch. Idalija Bėčienė


2. Kilnojamosios kultūros vertybės

2.1.    Šiaulių muziejaus „Aušra“ restauravimo centras.
Skulptūros „Šventasis Petras“ ir „Šventasis Paulius“
Medis, drožyba, polichromija, auksavimas, sidabravimas.
Restauratorė Angelina Kaušiuvienė.

2.2.    Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centras.
Kryžius – relikvijorius „Gyvybės medis“
Medis, drožyba, polichromija, auksavimas.
Restauratorės Goda Simona Jurgelionytė, Ieva Monika Stanionienė.

2.3.    Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centras.
Piniginė, XVI a. pabaiga–XVII a. pradžia,
2008m. archeologiniai tyrinėjimai.
Ginčaičių kapinynas, Tauragės raj.,moters kapas nr.1.
Oda, sidabras, vario, geležies lyd., mediena, tekstilė
9 x 10 cm (sulankstytos piniginės); reg. nr. 1481/2008.
Restauratorė Meda R. Rinkevičiūtė,

2.4.    Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centras.
Luotas, XVI a. (?); 1997m. archeologiniai tyrinėjimai lietuvos Respublikos prezidentūros teritorijoje.
Skobtas medis, l~3–3,1m, pl~0,9m; inv. nr. GRD 69456; reg. nr. 439/1998.
Gražina Gleiznienė, Simona Matuzevičiūtė,

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla