Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
2012-10-03 Restauratorių sąjungos valdybos posėdis Spausdinti El. paštas

Informacija apie 2012-10-03 Restauratorių sąjungos valdybos posėdžio nutarimus


Dalyvavo:

valdybos nariai A. Boruta (pirm.), R. Gučas, J. Pilipavičius, N. Šarkauskaitė, D. Čeponis, A. Katilius, D. Ferguson, J. Blažiūnas;

J. Jarukaitis, - RS internetinės svetainės naujasis administratorius, D. Kazlauskienė, buv. valdybos narė, ats. už kultūros, savišvietos sritį.


2012-10-03 įvyko Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kuriame buvo išrinktas atstovas nuo Restauratorių sąjungos į darbo grupę prie Kultūros paveldo departamento, apsvarstytas Panevėžio miesto savivaldybės kreipimasis dėl miesto istorinės dalies specialiojo plano įvertinimo, pristatytas svetainės naujasis administratorius, aptarti kiti klausimai.


Informacija apie šio posėdžio nutarimus


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2012-09-10 kreipėsi į LR Restauratorių sąjungą  dėl atstovo skyrimo į sudaromą darbo grupę, kuri 2012-2013 metais nagrinės prašymus išmokėti kompensaciją už prieinamų visuomenei lankyti objektų tvarkybos darbų išlaidas. Posėdyje buvo kalbėta apie šios grupės darbą, reikšmę ir reikalingumą, aptarta kandidato reikiamos savybės. Iš pasiūlytų kandidatų balsų dauguma atstove nuo RS į darbo prie Kultūros ministerijos paveldo grupę išrinkta restauratorė polichromijos specialistė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė.


Apsvarstytas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos kreipimasis į Restauratorių sąjungą įvertinti Panevėžio miesto istorinės dalies specialųjį planą.  Nutarta: pavesti RS mokslinei metodinei tarybai užsiimti šiuo darbu, suteikiant teisę tarybos nariams spręsti, kokiu būdu tai atlikti, t.y. susipažinti su projektu, su natūra ir pan.


Prisistatė Justinas Jarukaitis, RS internetinės svetainės naujasis administratorius. Valdybos nariai pateikė pasiūlymus dėl svetainės. Pasiūlyta paruošti projektą svetainės atnaujinimo finansavimui gauti, atnaujinti svetainės grafinį dizainą. Diskutuota apie svetainės turinį: straipsnių, susijusių su restauravimu, pateikimą, žinių atnaujinimą, apie svetainės mobilumą – diskusijas registruojantis ar ne, RS narių darbų pristatymą, reklaminės medžiagos, susijusios su restauravimo darbais, pateikimą.


Pasiūlyta užregistruoti dail. Rimtauto Gibavičiaus sukurtą restauratorių sąjungos logotipą.


 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla