Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
2013-01-24 Valdybos posėdis Spausdinti El. paštas

 

Informacija apie 2013-01-24 Restauratorių sąjungos valdybos posėdžio nutarimus

 

Dalyvavo:

 

valdybos nariai: A. Boruta (pirm.), A. Samukienė, R. Gučas, A. Katilius, V. Povilauskaitė, D. Čeponis, J. Pilipavičius, R. Grigas, N. Šarkauskaitė-Šimkuvienė;

D. Kazlauskienė, - atsakinga už kultūros, savišvietos sritį, V. Dabašinskaitė, - atsakinga už posėdžių protokolavimą ir informacijos apie posėdžių nutarimus pateikimą į svetainę.2013-01-24 įvyko Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta nauja Restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos sudėtis, nutarta paskelbti geriausių restauruotų darbų konkursą, diskutuota dėl atminimo lentos Vladui Drėmai įrengimo galimybių, pratęsta sutartis su internetinės svetainės administratoriumi, aptarti svetainės atnaujinimo ir jos darbo klausimai,.

 

 

Detalesnė informacija apie šio posėdžio nutarimus

 

1.      RS MOKSLINĖS METODINĖS TARYBOS KOMISIJŲ TVIRTINIMAS

Valdyba vienbalsiai pritarė praeitame posėdyje pasiūlytoms kandidatūroms. Į nekilnojamųjų kultūros vertybių komisiją išrinkti: Indrė Baliulytė, Giedrė Filipavičienė, Jonas Rimantas Glemža, Rimas Grigas, Augis Gučas, Audronė Lainiauskaitė, Audronis Katilius, Gražina Kirdeikienė, Rūta Irena Klimavičienė, Irena Kliobavičiūtė, Giedrė Eleonora Miknevičienė, Jelena Parasonienė, Giedrė Petronienė, Irena Sakalauskaitė, Audronė Šolienė, Robertas Zilinskas, Regina Žukauskienė. Į kilnojamųjų kultūros vertybių komisiją išrinkti: Juozapas Blažiūnas,  Gražina Gleiznienė, Rimantas Gučas, Birutė Miškinienė, Dalia Panavaitė, Algirdas Juozas Pilypavičius,  Algirdas Plioplys, Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Algimantas Vaineikis, Laima Vedrickienė. Mokslinės metodinės tarybos darbą kuruos Irena Sakalauskaitė ir Juozapas Blažiūnas.

 

2.      GERIAUSIŲ RESTAURUOTŲ DARBŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS.

Atsakinga už konkurso organizavimą Vidutė Povilauskaitė ir Algirdas Juozas Pilypavičius. Nutarta konkursą skelbti sausio mėnesio pradžioje, darbų vertinimo komisiją sukviesti kovo-balandžio mėnesiais į Stiklių g. 4.

 

3.      ATMINIMO LENTOS VLADUI DRĖMAI ĮRENGIMO GALIMYBĖS.

Pasiūlyta įrengti Vladui Drėmai atminimo lentą. Kalbėta apie projekto paruošimo ir įrengimo galimybes, koks tekstas turėtų atsirasti įamžinimo lentoje. Atsakingas Rimantas Gučas.

 

4.      INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMAS IR SUTARTIES SU JOS ADMINISTRATORIUMI PRATĘSIMAS.

2012 m. rudenį Restauratorių sąjunga teikė paraišką Kultūros fondui prie Kultūros ministerijos internetinės svetainės atnaujinimo finansavimui gauti. Labai gaila, jog lėšų nebuvo skirta. Svarstyta galimybė dėl pakartotino paraiškos teikimo sekančiame etape. Diskutuota apie esamos svetainės išraiškos ir informacijos teikimo patobulinimą. Pratęsta (3 mėnesiams) sutartis su svetainės administratoriumi Justinu Jarukaičiu.

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla