Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Geriausių restauratorių darbų konkursas 2012 m. Spausdinti El. paštas

2013-05-02

Geriausių  2011-12 metais restauruotų darbų konkursas

 

Geriausių  2011-12 metais restauruotų darbų konkurso trumpa apžvalga

Tarptautinės paveldosaugos dienos minėjimo proga galima pasidžiaugti puikiais Lietuvos restauratorių darbais. „Geriausių restauravimo darbų“ konkurse dalyvavo nemažas skaičius profesionalų. Konkursiniai darbai buvo vertinami kilnojamųjų kultūros vertybių ir nekilnojamųjų kultūros vertybių kategorijose.

Atlitki šį nelengvą bei didelio profesionalumo reikalaujantį darbą buvo patikėta Restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos nariams.

 

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

Lietuvos restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisijos narių buvo prašoma dokumentaciją sunumeruoti nuo 1-7 (pagal jų nuomone nuo geriausio iki ..., kai 1 yra aukščiausias įvertinimas).

Įvertinimus pateikė septyni nariai iš dešimties. Suskaičiavus rezultatus dokumentacijos vertinimas pagal balus išsidėstė taip:

Lietuvos restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisijos narių nuomonė buvo beveik vieninga.

Geriausiu kilnojamųjų kultūros vertybių restauruotu darbu pripažintas Editos Keršulytės dokumentacija ir knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai“ restauravimas. Kilnojamojo kultūros paveldo restauravimo kategorijoje nominuoti apdovanojimui:

Už geriausiai 2012 metais restauruotą meno vertybę ir už pavyzdinę dokumentaciją:

Keršulytė Edita už knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai“ restauravimą

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius;

Už techninį meistriškumą:

Jūratė Dulinskienė ir Elona Marija Ložytė už knygos „Garbė Dievui ant aukštybės“ restauravimą

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažtyno bibliotekos

Dokumentų konservavimo ir restauravimo centras;

Matuiza Mantas už tapybos kūrinio „Jan Karol Chodkiewicz“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;

Tagonidzė Rima ir Audronė Petroševičiūtė už tekstilės kūrinio „Maldyklos pašventinimas“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras.

Už vertingo kūrinio restauravimą:

Švelnikas Robertas už meno kūrinio baldo „Lova"  restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;

Vičys Rolandas už meno kūrinių „Medinė dežutė“ ir skulptūros „Nukryžiuotasis“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;.

 

Mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisijos nariai:

Juozapas Blažiūnas

tapybos restauratorius

Gražina Gleiznienė

archeologinių radinių restauratorė

Rimantas Gučas

vargonų restauratorius

Birutė Miškinienė

tapybos restauratorė

Dalia Panavaitė

chemikė

Algirdas Juozas Pilypavičius

sienų tapybos restauratorius

Algirdas Plioplys

popieriaus restauratorius

Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė

architektė, polichromijos specialistė, sienų tapybos restauratorė

Algimantas Vaineikis

 

Laima Vedrickienė

archeologinių radinių restauratorė

 

 

 

 

 

 

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Nekilnojamųjų kultūros vertybių kategorijoje konkurso darbai buvo suskirstyti į dvi grupes: vienai priskirti tyrimai, projektiniai pasiūlymai ir projektai, kitai – įgyvendinti projektai.

 

Vertinimo komisijos posėdžiui pirmininkavo: Jonas Rimantas Glemža

Posėdžio sekretorė: Irena Sakalauskaitė

Posėdyje dalyvavo 8 komisijos nariai, R. Žukauskienė ir A. Lainauskaitė pateikė savo įvertinimus raštu. Viso vertinimo lenteles pateikė 10 komisijos narių. Kadangi kai kurie komisijos nariai svarstymui pateikė savo projektus, skaičiuojant balus dėl jų darbų, jų balsai priskirti prie „nebalsavo“.

 

Darbai vertinti pagal šiuos kriterijus: darbų apimtį ir sudėtingumą (suirimo laipsnį, procesų įvairovę), atliktus tyrimus, paminklotvarkos metodų taikymą, atliktų darbų kokybę (autento išsaugojimą ir eksponavimą), naujų metodų taikymą, restauruoto objekto unikalumą, istorinę ar meninę vertę.

Pirmoje grupėje komisija išskyrė tris, antroje – keturis geriausius darbus.

 

Pirmoje grupėje (tyrimai, projektiniai pasiūlymai ir projektai) laureato diplomai įteikiami už:

1.      Žagarės regioninio parko lankytojų centro įrengimo techninį projektą. Projektavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto autoriai Saulutė Domanskienė ir Regina Smilgevičiūtė. Už tyrimų ir projektavimo darbų kompleksiškumą

2.      Gelgaudiškio dvaro rūmų interjero polichromijos tyrimus ir spalvinį atstatymo projektą Projektuotavimo įmonė: UAB „Ornamentus“. Tyrimų ir projekto autorė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Už tyrimų detalumą ir projekto profesionalumą

 

3.      Palangos dvaro sodybos Gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauraciją ir pritaikymą šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams. Projektuotavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto autoriai: Gražina Kirdeikienė, Audra Lainauskaitė, Nijolė Kazakevičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Idalija Bėčienė . Už tyrimų ir projektavimo darbų kompleksiškumą, darbų apimties sudėtingumą.

dalyvio diplomai įteikiami už:

1.      Pastato J. Basanavičiaus g.15, Vilniuje parengiamuosius projektavimo darbus, projektinius pasiūlymus. Projektavimo įmonė: UAB „Archinova“. Projekto autoriai: Aušra Gvildienė, Aleksandras Gvildys.

2.      Kauno IX forto puskaponieriaus tyrimus, paveldo tvarkybos darbus ir statybos tvarkomuosius darbus. Projektavimo įmonė: UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“. Autoriai Zigmas Bagdonas, Regina Žukauskienė, Indra Adamonytė.

3.      Palangos botanikos parko istorinės dalies renovaciją. Projektuotavimo įmonė:  UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto autoriai:Audra Lainauskaitė, Gražina Kirdeikienė.

 

Antroje grupėje (įgyvendinti projektai) laureatų diplomai įteikiami už:

 

1.      Trakų Dominikonų vienuolyno restauravimą ir pritaikymą. Projektuotojas: VĮ „Lietuvos paminklai“ Projekto autoriai: architektės:Giedrė Filipavičienė, Audronė  Šolienė, Sigita Puodžiukaitė, Leonora Biveinytė; Konstruktoriai: Jelena Parasonienė, Živilė Šulskaitė,  Arvydas Vanagas, Vytautas Ščerbavičius (2008-2010 m.); Lakštutė Preikšaitė, Marija Tomaševskaja, Stasė Juškevičienė (1989-2004 m.). Už paveldotvarkos metodų taikymo kompleksiškumą.

2.      Liubavo buvusios dvaro sodybos vandens malūno restauravimą ir pritaikymą kultūros ir viešosioms reikmėms. Projektavimo įmonė: UAB „Archinova“. Projekto autoriai: Antanas Gvildys, Ramūnas Buitkus, Gintaras Karosas. Kaip restauruotam veikiančiam technikos objektui.

3.      Zyplių dvaro sodybos rekonstravimą ir pritaikymą kultūriniam turizmui. Projektavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto autoriai: Nijolė Kazakevičiūtė, Audra Lainauskaitė, Nina Nijolė Valuckienė, Idalija Bėčienė. paminklotvarkos metodų taikymą sudėtingam objektui, esant dideliam suirimo laipsniui.

4.      Sintautų mokyklos pastato rekonstrukciją. Projektavimo įmonė: UAB „Archivoltas“. Projekto autoriai: Alina Samukienė, Audronė Šolienė, Ina Vaščenko, Vilius Šiaulys, Vladas Misius.   Kaip medinės architektūros restauruotam objektui

Antroje grupėje (įgyvendinti projektai) dalyvio diplomai įteikiami už:

1.    Raudondvario dvaro sodybos pilies pastato pritaikymą turizmo reikmėms. Projektuotojas: UAB“ Projektų rengimo centras, UAB „Statybos projektų valdymas“, Projekto autorės: Gražina Juknevičienė, Jelena Parasonienė, Stasė Bigelienė, architektūrinių tyrimų autorius Žybartas Simonaitis.

2.    Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos kapitalinį remontą. Projekto autoriai: Arūnas Boruta, Darius Čeponis, Kotryna Parvickaitė, Giedrė Kulešienė,  Ina Vaščenko.

3.    Dubingių piliavietės Radvilų rūmų liekanų pritaikymą eksponavimui „IN SITU“. Projektavimo įmonė: UAB „Senojo miesto architektai“. Projekto autoriai: Robertas Zilinskas, Irena Kliobavičiūtė, Irina Gečienė, Vytautas Ščerbavičius, Ieva Jasevičienė, Gytis Jankauskas, Vytenis Zilinskas.

 

Mokslinės metodinės tarybos nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nariai:

Indrė Baliulytė

istorikė

Giedrė Filipavičienė

architektė

Jonas Rimantas Glemža

architektas

Rimas Grigas

architektas

Augis Gučas

architektas

Audronė Lainiauskaitė

architektė

Audronis Katilius

architektas

Gražina Kirdeikienė

architektė

Rūta Irena Klimavičienė

architektė

Irena Kliobavičiūtė

architektė

Giedrė Eleonora Miknevičienė

architektė

Jelena Parasonienė

inžinierė, konstruktorė

Giedrė Petronienė

inžinierė, konstruktorė

Irena Sakalauskaitė

architektė

Audronė Šolienė

architektė

Robertas Zilinskas

architektas

Regina Žukauskienė

Architektė

 

 

Mokslinės metodinės tarybos darbą kuruoja Irena Sakalauskaitė ir Juozapas Blažiūnas

 

Tekstą redagavo D.Čeponis

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla