Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Konkurso dalyviai Spausdinti El. paštas

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

Už geriausiai 2012 metais restauruotą meno vertybę ir už pavyzdinę dokumentaciją:

Keršulytė Edita už knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai“ restauravimą

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius;

Už techninį meistriškumą:

Jūratė Dulinskienė ir Elona Marija Ložytė už knygos „Garbė Dievui ant aukštybės“ restauravimą

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažtyno bibliotekos

Dokumentų konservavimo ir restauravimo centras;

Matuiza Mantas už tapybos kūrinio „Jan Karol Chodkiewicz“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;

Tagonidzė Rima ir Audronė Petroševičiūtė už tekstilės kūrinio „Maldyklos pašventinimas“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras.

Už vertingo kūrinio restauravimą:

Švelnikas Robertas už meno kūrinio baldo „Lova"  restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;

Vičys Rolandas už meno kūrinių „Medinė dežutė“ ir skulptūros „Nukryžiuotasis“ restauravimą

Lietuvos dailės muziejus P. Gudyno restauravimo centras;.

  

Nekilnojamosios kultūros vertybės

 

Darbų grupė - tyrimai, projektiniai pasiūlymai ir projektai

Žagarės regioninio parko lankytojų centro įrengimo techninis projektas.

Projektavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Projekto autoriai Saulutė Domanskienė ir Regina Smilgevičiūtė

Konkurso laureato diplomas „Už tyrimų ir projektavimo darbų kompleksiškumą“

 

Gelgaudiškio dvaro rūmų interjero polichromijos tyrimai ir spalvinis atstatymo projektas

Projektavimo įmonė: UAB „Ornamentus“

Tyrimų ir projekto autorė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė

Konkurso laureato diplomas „Už tyrimų detalumą ir projekto profesionalumą“

 

Palangos dvaro sodybos Gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams

Projektavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Projekto autoriai: Gražina Kirdeikienė, Audra Lainauskaitė, Nijolė Kazakevičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Idalija Bėčienė

 Konkurso laureato diplomas „Už tyrimų ir projektavimo darbų kompleksiškumą, darbų apimties sudėtingumą“

 

Pastato J. Basanavičiaus g.15, Vilniuje parengiamieji projektavimo darbai, projektiniai pasiūlymai

Projektavimo įmonė: UAB „Archinova“

Projekto autoriai: Aušra Gvildienė, Aleksandras Gvildys

Konkurso dalyvio diplomas

 

Kauno IX forto puskaponieriaus tyrimus, paveldo tvarkybos darbus ir statybos tvarkomuosius darbus

Projektavimo įmonė: UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“

Autoriai Zigmas Bagdonas, Regina Žukauskienė, Indra Adamonytė

Konkurso dalyvio diplomas

 

Palangos botanikos parko istorinės dalies renovacija

Projektavimo įmonė:  UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Projekto autoriai: Audra Lainauskaitė, Gražina Kirdeikienė

Konkurso dalyvio diplomas

  

Darbų grupė - įgyvendinti projektai

 

Trakų Dominikonų vienuolyno restauravimas ir pritaikymas

Projektuotojas: VĮ „Lietuvos paminklai“

Projekto autoriai: architektės:Giedrė Filipavičienė, Audronė  Šolienė, Sigita Puodžiukaitė, Leonora Biveinytė; Konstruktoriai: Jelena Parasonienė, Živilė Šulskaitė,  Arvydas Vanagas, Vytautas Ščerbavičius (2008-2010 m.); Lakštutė Preikšaitė, Marija Tomaševskaja, Stasė Juškevičienė (1989-2004 m.)

Konkurso laureato diplomas „Už paveldotvarkos metodų taikymo kompleksiškumą“

 

Liubavo buvusios dvaro sodybos vandens malūno restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms

Projektavimo įmonė: UAB „Archinova“

Projekto autoriai: Antanas Gvildys, Ramūnas Buitkus, Gintaras Karosas

Konkurso laureato diplomas „Kaip restauruotam veikiančiam technikos objektui“

 

Zyplių dvaro sodybos rekonstravimas ir pritaikymas kultūriniam turizmui

Projektavimo įmonė: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Projekto autoriai: Nijolė Kazakevičiūtė, Audra Lainauskaitė, Nina Nijolė Valuckienė, Idalija Bėčienė

Konkurso laureato diplomas „Už paminklotvarkos metodų taikymą sudėtingam objektui, esant dideliam suirimo laipsniui“

 

Sintautų mokyklos pastato rekonstrukcija

Projektavimo įmonė: UAB „Archivoltas“

Projekto autoriai: Alina Samukienė, Audronė Šolienė, Ina Vaščenko, Vilius Šiaulys, Vladas Misius

Konkurso laureato diplomas „Kaip medinės architektūros restauruotam objektui“

 

Raudondvario dvaro sodybos pilies pastato pritaikymas turizmo reikmėms

Projektuotojas: UAB“ Projektų rengimo centras, UAB „Statybos projektų valdymas“

Projekto autorės: Gražina Juknevičienė, Jelena Parasonienė, Stasė Bigelienė, architektūrinių tyrimų autorius Žybartas Simonaitis

Konkurso dalyvio diplomas

 

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos kapitalinis remontas

Projekto autoriai: Arūnas Boruta, Darius Čeponis, Kotryna Parvickaitė, Giedrė Kulešienė,  Ina Vaščenko

Konkurso dalyvio diplomas

 

Dubingių piliavietės Radvilų rūmų liekanų pritaikymas eksponavimui „IN SITU“

Projektavimo įmonė: UAB „Senojo miesto architektai“

Projekto autoriai: Robertas Zilinskas, Irena Kliobavičiūtė, Irina Gečienė, Vytautas Ščerbavičius, Ieva Jasevičienė, Gytis Jankauskas, Vytenis Zilinskas

Konkurso dalyvio diplomas

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla