Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
2007-07-09 valdybos posėdis Spausdinti El. paštas

INFORMACIJA APIE 2007-07-09 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS
VALDYBOS POSĖDŽIO NUTARIMUS

Dalyvavo: Diana Varnaitė, Jonas Glemža, Algirdas Juozas Pilipavičius, Audronis  Katilius, Irena Sakalauskaitė, Birutė Gudynaitė, Asta Meškauskienė, Arūnas Boruta, Jūratė Morkūnaitė.

2007 m. liepos mėn. 9 d. įvyko antrasis Restauratorių sąjungos valdybos posėdis. Jame didžiausias dėmesys skirtas 2007-04-26 Restauratorių sąjungos suvažiavimo kreipimosi įgyvendinimo aptarimui. Taip pat svarstyti 2007-06-04 Restauratorių sąjungos iniciatyva įvykusio pasitarimo Kultūros paveldo departamente rezultatai.

Pateikiame informaciją apie svarbiausius šio posėdžio nutarimus.

Restauratorių sąjunga nutarė inicijuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisos rengimą, kad būtų teisiškai užtikrinti istorinių pastatų, nesančių kultūros vertybių registre, privalomi tyrimai ir apsauga. Šiam tikslui įgyvendinti nuspręsta sudaryti 5 žmonių darbo grupę, į ją paskiriant Restauratorių sąjungos narius Joną Glemžą, Vitą Karčiauską bei Robertą Zilinską. Restauratorių sąjunga į minėtą darbo grupę nutarė kviesti dar po vieną atstovą iš ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto ir Kultūros paveldo departamento Apskaitos skyriaus.

Restauratorių sąjungos valdyba pakartotinai svarstė ekspertų tarybų sudarymo aktualumą. Kalbėjusieji prisiminė, kad 2007-06-04 Kultūros paveldo departamente vykusiame pasitarime restauratoriai pasigedo anksčiau veikusių ekspertų tarybų veiklos atnaujinimo. Tačiau ekspertų tarybų darbo atgaivinimui prieštarauja departamentas. Valdyba nutarė kreiptis į Kultūros paveldo departamentą, pasisakant už ekspertų tarybų veiklos organizavimą, o departamentui atsisakius, spręsti ekspertų tarybos veiklos atnaujinimą pačioje Restauratorių sąjungoje.

Valdyba svarstė iš Kultūros ministerijos gautą atsakymą, reaguojant į Restauratorių sąjungos 2007-04-26 suvažiavimo kreipimąsi. Kultūros ministerijai pavedimą išnagrinėti suvažiavimo kreipimąsi nukreipė Vyriausybė. Valdybos nariai pastebėjo, kad Kultūros ministerija nelinkusi keisti savo pozicijos ir palankiai spręsti Restauratorių sąjungos siūlymus. Dėl to nutarta siekti vizito pas Kultūros ministrą, kad valdybos nariai galėtų dar sykį priminti Restauratorių sąjungos akcentuojamas problemas ir siūlomus sprendimo būdus.
 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla