Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Vytautijada 2007 Spausdinti El. paštas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS

LR RESTAURATORIŲ SĄJUNGA

Projektas:  NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLŲ TVARKYBOS, PAŽINIMO SKLAIDOS IR EDUKACIJOS PROGRAMA 2007‘ „VYTAUTIJADA‘“ 

Projekto vykdytojas: LR Restauratorių sąjunga, pirmininkė D. Varnaitė, tel 8686 30025

Projekto vadovas ir koordinatorius: Restauratorių sąjunga, E. V. Telksnienė, tel. 2 618 289

Projekto partneriai:

                     KPD vyr. valst. ispektorė (istorikė) A. Vyšniauskienė, tel. 2 734 234

                     Tauragės teritorinio padalinio vyr. valst insp. A.Remeikis, tel. 8 446 61474, m. 8 675  32444

                     Kvėdarnos seniūnijos seniūnas R. Toleikis, tel. 8 686 12862 

Projekto vieta: Paminklas Vytautui Didžiajam (1930m.) Kvėdarnoje Šilalės g.

Projekto data: 2007 01 – 2007 11 15.

 

 

 

Tiksliniai mokomieji kursai

 2007 10 05
Šilalės raj., Kvėdarna

NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLŲ PRIEŽIŪRA, KONSERVAVIMAS RESTAURAVIMAS 

10.30 - 11.00   Registracija:  Kvėdarnos kultūros namų  salėje (Šilalės raj., Kvėdarna, Jauniaus g. I3
11 00 - 14 00

               I. Paminklosaugos specialistų ir visuomenės bendradarbiavimas išsaugant kultūros paveldą
              Kvėdarnos seniūnas Rolandas Toleikis 
              Kvėdarnos vidurinės mokyklos direktorius Stasys Narbutas
              Restauratorių sąjungos  pirmininkė Diana Varnaitė
              KPD vyr. valst. inspektorė istorikė Audronė Vyšniauskienė
              KPD Restauravimo Tarybos pirmininkė Dalia Krūminienė
              Tauragės raj .KPD teritorinio padalinio vyr. valst. inspektorius Algirdas Remeikis 

II. Nepriklausomybės paminklų priežiūra, konservavimas, restauravimas

 Elvyra Veronika Telksnienė, projekto vadovė

Projekto pristatymas, tikslas

 Eugenijus Ivanauskas, Kvėdarnos vidurinės mokyklos  mokytojas

Paminklo Vytautui Didžiajam sukūrimo istorija

 Alvyra Vaitulevičienė, menotyrininkė

Paminklų menotyrinis įvertinimas, polichrominės paieškos, polichrominiai tyrimai

13.00 – 14 00   Pietūs“Kvėdarstos“ valgykloje 
14.00 - 14.20   Ekskursija :Kvėdarnos bažnyčia

Kvėdarnos klebonas Julius Meškauskas

14.20-16.00

III. Teoriniai paminklų konservavimo restauravimo pagrindai

 Elvyra Veronika Telksnienė, restauravimo technologė. Česlovas Bareika, akmens ir dirbtinio marmuro restauratorius
               Paminklosauginės nuostatos (medžiagų suderinamumas, procesų grįžtamumas). Konservavimo restauravimo darbų schema. Konservavimo restauravimo darbų metodika

 Elvyra Veronika Telksnienė. Česlovas Bareika

Paminklo medžiaginės ir fizinės būklės įvertinimas, defektų įvertinimas, defektų akto surašymo nuostatos. Natūros ir technologiniai tyrimai, išvados.

 

 Nijolė Angelė Rauckienė, restauravimo technologė, Česlovas Bareika

*Natūros ir technologiniai tyrimai. Paminklo metalinių detalių fizinės būklės įvertinimas, defektų įvertinimas. Metalo dirbinių konservavimo restauravimo darbų technologinė schema

 

 Elvyra Veronika Telksnienė, Česlovas Bareika

Paminklų paviršių valymas. Kodėl reikia valyti? Kas yra nešvarumai? Kas yra patina? Valymo metodai. Nuvalymo lygis. Valymo kontrolė. Tausiojantis valymas

Kas yra nudruskinimas? Kodėl nudruskinti? Kaip nudruskinti?

Kas yra biocidinis apdorojimas? Kodėl apdoroti biocidais? Kokiais biocidais?

 

 Elvyra Veronika Telksnienė, Česlovas Bareika

Paviršių ir struktūros sutvirtinimas, plyšių hermetizavimas. Valymo, nudruskinimo, antiseptikavimo, tvirtinimo mišinių paruošimas, saugumo technika.

 

 Nijolė Angelė Rauckienė ,Česlovas Bareika

Metalo dirbinių valymas. Kodėl reikia valyti? Juodo ir spalvoto metalų korozija ir jos pašalinimo metodai. Patina. Valymo, pasivavimo mišinių paruošimas, tausojantis valymas. Paviršių apsaugančios dangos. Saugumo technika

 

 Elvyra Veronika Telksnienė, Česlovas Bareika  

 Trūkstamų fragmentų atstatymas, paviršių apsauga. Konservavimo restauravimo medžiagos.

 16.00 – 16.30

 IV. Restauravimo sprendimų aptarimas prie paminklo Vytautui Didžiajam Kvėdarna, K. Jauniaus g. 

16.30-18.00   Kursų dalyvių konservavimo operacijų įsisavinimas, išbandymas Kvėdarnos kapinėse

Česlovas Bareika
                Parodomosios operacijos, restauravimo medžiagos, įrankiai. Saugumo technika

Kursų dalyviai
               Klausimai, atsakymai, diskusija

V. Kursų dalyvių įgytų žinių įtvirtinimas (anketos užpildymas).

Mokomosios medžiagos paskleidimas

 18.00 – 18.30   Kursų uždarymas
 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla