Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas
INFORMACIJA APIE 2012-05-30 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS POSĖDŽIO NUTARIMUS

2012.05.30 įvyko pirmasis naujos RS valdybos posėdis. Jame aptarta veiklos programa 2012 metams. Įvyko organizaciniai rinkimai, pasidalinta kuruojamomis sritimis.
    
Restauratorių sąjungos pavaduotojais išrinkti valdybos nariai Algirdas Juozas Pilypavičius ir Rimantas Gučas.
Restauratorių sąjungos internetinio puslapio atgaivinimui ir tvarkymui sudaryta redakcinė kolegija. Į ją išrinkti Neringa Šarkauskaitė, Daina Ferguson, Darius Čeponis, Rimantas Gučas ir Juozapas Blažiūnas.
Patvirtintos šios kuruojamos sritys ir už jas atsakingi asmenys:
Restauratorių sąjungos narių apskaita – Juana Gelažytė;
Restauratorių sąjungos iždas – Rimas Grigas;
Ryšiai su visuomene, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir užsienio šalimis – Adas Katilius, Alina Samukienė;
konkurso „Geriausi restauratorių darbai“ organizavimas - Vidutė Povilauskaitė, Algirdas Juozas Pilypavičius;
Kultūros, savišvietos sritis - Regina Žukauskienė, Dalia Kazlauskienė;
Posėdžių protokolavimas ir informacijos apie posėdžių nutarimus pateikimas i svetainę – Virginija Dabašinskaitė.

Aptarta Restauratorių sąjungos veiklos programa 2012 metams:

Siekti, kad Restauratorių sąjungos svetainės puslapis taptų įdomiu, skaitomu, atspindinčiu sąjungos narių veiklą ir interesus;
Užmegzti arba atnaujinti ryšius su kitomis, užsienio šalių profesinėmis organizacijomis, dalyvauti tarybose sprendžiančiose paveldosaugos problemas;
Sutvarkyti Restauratorių sąjungos narių registrą ir mokesčio surinkimą;
Sudaryti savišvietos programą ir ją įgyvendinti;

Kalbėta apie Ekspertų tarybos atnaujinimą.
Iškilo klausimas ar RS gali būti ICOMOS narė ir kokiomis sąlygmis. Išsiaiškinti pasižadėjo Adas Katilius.
Nutarta RS paslaugas pasiūlyti Kultūros paveldo departamentui apskaitai ir monitoringui sudaryti. Sklaidos programai sudaryti nutarta pasikalbėti su KPD vadove DianaVarnaite. Kokius seminarus galima suorganizuoti bendromis jėgomis. Tai pačiai temai priklauso ir konferencijos suorganizavimas ES lėšomis paruoštų projektų ir atliktų darbų analizavimui, aptarimui.
Lengvesniam komunikavimui su specialistais ir visuomene kalbėta apie svetainės galimybių išplėtimą ir nutarta teikti paraišką lėšoms gauti.

Šiame valdybos posėdyje buvo vienbalsiai pritarta dėl LR Restauratorių sąjungos garbės nario vardo suteikimo inžinieriui p. Vladimirui Zonnui.
    
Tekstą paruošė Virginija Dabašinskaitė

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla