Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

Dėl atestavimo komisijos

Pavasarį baigėsi Kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo komisijos 5 metų kadencija. Pagal LR kultūros ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-85 patvirtintus restauratorių atestavimo Nuostatus turėjo būti sudaryta ir ministro patvirtinta nauja Atestavimo komisija.

Restauratorių sąjungos valdyba atkreipė dėmesį, kad ligšiolinėje komisijoje kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratoriams atstovavo vos vienas specialistas, nors statinių vertingųjų savybių (sieninės tapybos, skulptūrų, lipdinių ir pan.) restauratorių yra daug ir įvairių specialybių. Matydama buvusios komisijos kiek vienapusišką sudėtį, RS valdyba manė, kad vertėtų komisijos sudarymo principus pakoreguoti. Pagal ankstesnę tvarką, savo kadenciją baigusi Atestavimo komisija pati pasiūlydavo naujosios komisijos sudėtį. Pastarąjį kartą tvarka buvo pakeista, ir komisijos sudarymą ministerija perėmė į savo rankas. RS valdybos nuomone, toks komisijos sudarymo būdas būtų pernelyg uždaras, jame gali pradėti vyrauti siauri žinybiniai interesai. Juoba komisijos sudėtyje du trečdalius vietų turėjo vienos restauravimo įmonės darbuotojai su savo vadovais.

Restauratorių sąjunga yra plačiausią įvairių specialybių restauratorių ratą vienijanti institucija. Todėl būtų ir prasminga, ir teisinga, jei bent trečdalį narių būsimai komisijai galėtų pasiūlyti būtent ji. Kitoms su paveldosauga susijusios visuomeninės organizacijos (pvz. Lietuvos dailės istorikų draugijai) taip pat turėtų turėti galimybę deleguoti savo narius. Tai sudarytų sąlygas plačiau aprėpti su restauravimo kokybe susijusią problematiką.
 
Š. m. balandžio 11 d. Restauratorių sąjungos valdyba atitinkamu raštu kreipėsi į Kultūros ministeriją. Per pusantro mėnesio nesulaukę atsakymo, gegužės 31 d. kreipėmės pakartotinai. Galų gale birželio 11 d. atėjo įdomus atsakymas, kad sau tinkamus komisijos narius iš Restauratorių sąjungos narių tarpo ministerija pasirinko pati.
 
Nieko kito neliko, kaip LR kultūros ministrui pranešti, kad Restauratorių sąjungos valdyba niekam nėra suteikusi įgaliojimų ką nors spręsti jos vardu.
Visus minėtus laiškus pridedame:
 
laiskas 2
 rasras
laiskas3
 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla