Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

Restauratorių geriausių darbų konkurso, įvykusio 2008-05-22, rezultatai
(Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)

Diplomai bus įteikti Europos paveldo dienų 2009 metu.

 

 

Lietuvos Restauratorių sąjungos ekspertų tarybos posėdis 

2008-05-22

 Restauratorių geriausių darbų konkurso jungtinė Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija, kurią sudarė nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo ekspertai:

B. Gudynaitė, V. Bakšienė, I. Bečienė, D. Krūminienė, G. Gleiznienė, L. Kruopaitė, P. Kuodis,  

svarstė kultūros vertybių restauravimo dokumentacijas, pateiktas Geriausių 2007 m. restauruotų darbų konkursui.

Vertinimui pateikti darbai:  
 

I. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS. 

 • Pastatas Vilniuje, Universiteto g. 7, Vilnius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.
  Projekto dalis: Sienų tapybos konservavimo, restauravimo projektas, 2006-2007 m.
  Aut. Neringa Šarkauskaitė.  
 • Artezinis šulinys S709, Savanorių pr. Nr. 1, Vilnius. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas. Proj. firma „Archivolta“, 2006-2007.
  Projekto vadovė A. Samukienė.
  Projekto dalies vadovė A. Šolienė.  
 • Šv. Faustinos namas. S906; S1017, Grybo g. Nr. 29, Vilnius. Kultūros paveldo tvarkybos darbai. Statinio restauravimas – pritaikymas šv. Faustinos muziejui. 2003-2007.
  Projekto vadovė A. Samukienė, projekto dalies vadovė A. Šolienė, konstruktorė M. Tomaševskaja.  

 

II. KILNOJAMOS KULTŪROS VERTYBĖS. 

 • Paveikslo „Švč. M. Marija su šv. Aloyzu Gonzaga“, S251 (D-3175) restauravimas. Nežinomas XVIII a. dailininkas, drobė, aliejus. 2003-2007 m.
  Aut. Eglė Ševčenkienė, Alma Valickienė.  
 • 2.. Paveikslo „Kristaus teismas“ restauravimas. Nežinomas XVIII a. dailininkas, drobė, aliejus. 2006 m.
  Aut. Brigita Kaupytė, Rūta Kasiulytė Jurčienė.  
 • Paveikslo „Madona su Kūdikiu“ restauravimas. Nežinomas XVII a. dailininkas, metalo skarda, aliejus. 2006 m.
  Aut. Vanda Kyzelytė.  
 • Molberto restauravimas. Nežinomas autorius, XIX a., raudonmedis. 2007 m.
  Aut. Laima Statkienė.  
 • Skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“ restauravimas. Nežinomas Lietuvos skulpt., XIX a. 2007 m.
  Aut. Angelina Kaušiuvienė.  
 • Dekoratyvinis stalelis su vaza, Panevėžio kraštotyros muziejus, GEK-2833. XIX a. pab. Metalas, fajansas, medis. 2003 m.
  Aut. Birutė Kaziukonienė, Rasa Mikolaitienė, Rimvydas Derkintis, Darius Varnas.  
 • Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblis G418K. Dalis: G418K3 Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio rytų namo sienų tapybos restauravimo, konservavimo darbai. XVIII a. figūrinė al secco tapyba. 2006-2007.
  Aut. Neringa Šarkauskaitė  
 • Gyvenamasis namas – kotedžas Sapiegos g. 9, Vilnius. Interjero I ir II aukštų patalpų lipdinių ir sienų tapybos restauravimo darbai. XIX a. pab., aliejinė tapyba. 2006-2007.
  Aut. Goda Simona Jurgelionytė.  

Atskirai vertinti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų grupėms pateikti darbai.  

Geriausių 2007 m. darbų vertinimo komisija, atsižvelgdama į „Geriausių restauruotų darbų konkurso nuostatų“ reikalavimus konstatavo, kad darbai: Paveikslo „Kristaus teismas“ restauravimas. Nežinomas XVIII a. dailininkas, drobė, aliejus. 2006 m. (aut Brigita Kaupytė, Rūta Kasiulytė Jurčienė) ir Dekoratyvinis stalelis su vaza, Panevėžio kraštotyros muziejus, GEK-2833. XIX a. pab. Metalas, fajansas, medis. 2003 m. (aut. Birutė Kaziukonienė, Rasa Mikolaitienė, Rimvydas Derkintis, Darius Varnas) yra reikšmingi, jų technologinis išpildymas nepriekaištingas, tačiau jie neatitinka konkurso reikalavimų – atlikti ne 2007 m. – ir todėl nebuvo vertinami.  

Išnagrinėjusi pateiktus darbus ir juos įvertinusi, vadovaudamasi Restauratorių geriausių darbų konkurso nuostatais, n u s p r e n d ž i a:

siūlyti Restauratorių sąjungos valdybai diplomais pažymėti šiuos darbus pagal sritis ir grupes:  

NEKILNOJAMOS KULTŪROS VERTYBĖS  

1. TYRIMŲ DARBŲ GRUPĖJE  

Pastatas Vilniuje, Universiteto g. 7, Vilnius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.
Projekto dalis: Sienų tapybos konservavimo, restauravimo projektas, 2006-2007 m.
Aut. Neringa Šarkauskaitė.

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7

2. RESTAURUOJAMŲ TECHNIKOS OBJEKTŲ GRUPĖJE  

Artezinis šulinys S709, Savanorių pr. Nr. 1, Vilnius. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas. Proj. firma „Archivolta“, 2006-2007.
Projekto vadovė A. Samukienė.
Projekto dalies vadovė A. Šolienė.
 
3. ATSKIRŲ OBJEKTŲ (TVARKYBOS DARBŲ) GRUPĖJE  
 
Šv. Faustinos namas. S906; S1017, Grybo g. Nr. 29, Vilnius. Kultūros paveldo tvarkybos darbai. Statinio restauravimas – pritaikymas šv. Faustinos muziejui. 2003-2007.
Projekto vadovė A. Samukienė, projekto dalies vadovė A. Šolienė, konstruktorė M. Tomaševskaja. 

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5

 

KILNOJAMOS KULTŪROS VERTYBĖS  

1.1 DEKORATYVINĖ SIENŲ TAPYBA  

Gyvenamasis namas – kotedžas Sapiegos g. 9, Vilnius. Interjero I ir II aukštų patalpų lipdinių ir sienų tapybos restauravimo darbai. XIX a. pab., aliejinė tapyba. 2006-2007.
Aut. Goda Simona Jurgelionytė.

1.2 FIGŪRINĖ AL SECCO SIENŲ TAPYBA  

Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblis G418K. Dalis: G418K3 Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio rytų namo sienų tapybos restauravimo, konservavimo darbai. XVIII a. figūrinė al secco tapyba. 2006-2007.
Aut. Neringa Šarkauskaitė

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4

2. POLICHROMUOTA SKULPTŪRA  

Skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“ restauravimas. Nežinomas Lietuvos skulptorius, XIX a. 2007 m.
Aut. Angelina Kaušiuvienė.

Foto1

 

 

3.1. MOLBERTINĖ TAPYBA ANT METALO SKARDOS PAGRINDO  

Paveikslo „Madona su Kūdikiu“ restauravimas. Nežinomas XVII a. dailininkas, metalo skarda, aliejus. 2007 m.
Aut. Vanda Kyzelytė.

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4

 

  3.2. MOLBERTINĖ TAPYBA ANT DROBĖS PAGRINDO 

Paveikslo „Švč. M. Marija su šv. Aloyzu Gonzaga“, S251 (D-3175) restauravimas. Nežinomas XVIII a. dailininkas, drobė, aliejus. 2003-2007 m.
Aut. Eglė Ševčenkienė, Alma Valickienė.

Foto1
Foto2
Foto3

  

  4. DROŽYBA  

Molberto restauravimas. Nežinomas autorius, XIX a., raudonmedis. 2007 m.
Aut. Laima Statkienė.

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7

 

Pirmininkavo D. Krūminienė
Protokolavo L. Kuopaitė

 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla