Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas
Skelbiamas 2010 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos projektų paraiškų priėmimas daliniam finansavimui gauti.

Dalinis finansavimas skiriamas konferencijoms, seminarams, leidybai (lankstinukams, brošiūroms ir kitiems 1 sp. l. neviršijantiems leidiniams), meninei ir kultūrinei veiklai (pažintiniams renginiams), skatinančiai nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimą ir saugojimą.

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

– prisidės prie Departamento programų – Europos paveldo dienų „Europa, bendras paveldas. Šeima ir kultūros paveldas“ (http://www.kpd.lt/lt/category/7/31/28 ), aktualizuojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių paveldą, Europos žydų kultūros paveldo dienos „Menas ir judaizmas“ (http://www.kpd.lt/lt/node/1230 )– įgyvendinimo;

– prisidės prie Lietuvos-Lenkijos bei Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje protokolų (Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VII posėdžio protokolas, Baltarusijos ir Lietuvos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdžio protokolas) vykdymo:

http://www.kpd.lt/failai/u7/VII_Lenku_protokolas.pdf


http://www.kpd.lt/failai/u7/Baltarusiu_protokolas.pdf

– turi bendradarbiavimo su moksleiviais ir mokyklomis patirtį, kurią pritaikys kartu su mokyklomis organizuodami Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros paveldo dienos renginius Lietuvos kaimų, miestų ir miestelių nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose;

– užtikrins aktyvų visuomenės įsijungimą į projektinius renginius.

Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:

– dalinį finansavimą liudijančius rėmėjų garantinius raštus (su įrašyta konkrečia paraiškos kofinansavimo suma (Lt);

– bendrą projekto sąmatą, su išskirtomis prašomo ir bendro biudžeto eilutėmis konkrečioms projekto veiklomis;

Dokumentus prašome siųsti iki 2010 m. kovo 22 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta kovo 22 d. išsiuntimo data) adresu: Tarptautinis, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškos formą ir dalinio finansavimo taisykles žr. Kultūros paveldo departamento interneto tinklalapyje: http://www.kpd.lt/lt/node/340

Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: 211 32 39, nijole.n@heritage.lt , kontaktinis asmuo – Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Nijolė Narbutaitė.
 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla