2012m. gegužės 17 d. įvyks  eilinis LR  Restauratorių  Sąjungos  suvažiavimas
Suvažiavimas  vyks  Lietuvos Nacionaliniame  Muziejuje, Arsenalo g.3
Dalyvių  registracija       9.30 val
Suvažiavimo  pradžia   10.00 val. 
Suvažiavimo  darbotvarkėje :
  • suvažiavimo  atidarymas;
  • sąjungos  nario pažymėjimų  teikimas  naujiems  nariams;
  • RS  valdybos , komisijų  ataskaitos,diskusijos;
  • RS pirmininko , valdybos , RS  komisijų  narių  rinkimai
  • suvažiavimo  uždarymas
 
Restauratorių  sąjungos  valdyba