2012 m. gegužės 17d. įvykusio eilinio ataskaitinio Restauratorių Sąjungos suvažiavimo metu balsų dauguma buvo išrinktas naujas sąjungos pirmininkas architektas Arūnas Boruta.
Nauji kontaktai:
Restauratorių Sąjungos telefonas:

+370 656 55688 ir +370 687 21634

Restauratorių Sąjungos elektroninis paštas:
restauratoriusajunga.lt@gmail.com

Adresas korespondencijos siuntimui:
Klaipėdos g. 5, Lt - 01117, Vilnius.