2013-01-30

Atidaroma parodą, skirtą Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečiui.

Maloniai kviečiame Jus į parodą, skirtą

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“

100-mečiui

Paroda atidaroma 2013 m. sausio 31 d. 16 val.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje,

Arsenalo g. 1

L i e t u v o s n a c i o n a l i n i s m u z i e j u s

P a r o d o s p a r t n e r i s

L i e t u v o s Ce n t r i n i s val s t y b ė s a r c h y va s

Paroda veiks 2013 m. sausio 31 – kovo 17 d.

 

Renginio programa