2 proc. paramos Restauratorių sąjungai

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos nariai ir rėmėjai ,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią 2012-aisiais metais suteikėte restauratorių sąjungai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Tikimės jūsų paramos ir 2013 metais !


Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FR0512 (2 versija). Prašymą galima pateikti:
- elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai);

- prašymą užpildyti ranka (prašymo forma FR0512 (2 versija), atsispausdinus ir užpildžius ją, reikia nunešti į Vilniaus apskrities mokesčių inspekciją adresu, Ulonų g. 2, LT-08245).

Dėmesio ! Naujovė ! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams - iki 2016 metų, tai nurodoma E5 langelyje!


Formoje FR0512 (2 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą bei sutrumpintą pavadinimą ar paskirtį (nebūtinai):

Paramos gavėjo kodas: 190685380,

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga

Nuoširdus Jums ačiū.