2013 m. birželio 21 d., 10.00 val.

Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro multifunkcinėje (112) auditorijoje (Maironio g. 3, LT- 01124, Vilnius)

Juozapas Blažiūnas gins disertaciją

Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.

humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties (03 H) daktaro laipsniui įgyti.

 Disertacija ginama Menotyros mokslo krypties taryboje:

 

Pirmininkė: Dr. Dalia Klajumienė (VDA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

 

Nariai:

Dr. Sigita Maslauskaitė (VU, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

Dr. Mindaugas Paknys (LKTI, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

Dr. Regimanta Stankevičienė (LKTI, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

Dr. Dalia Vasiliūnienė (LKTI, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

 

Oponentai:

Dr. Tojana Račiūnaitė (VDA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

Prof. dr. Laima Šinkūnaitė (VDU, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

 

 

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

 

 

VDA Magistrantūros studijų ir doktorantūros skyrius

Maironio g. 6, LT-01124, Vilnius.

Tel.: (8-5) 2105456

Faksas: (8-5) 2105444