Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno sričių ekspertų atranką

2013. 12. 06.

 

Mieli kolegos,

 

Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno sričių ekspertų atranką.

 


 

 

2013. 12. 06.

 

Mieli kolegos,

 

Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno sričių ekspertų atranką.

Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno sričių ekspertų atrankos konkursą LKT finansavimui pateiktų projektų paraiškoms vertinti.

Vadovaujantis kultūros ir meno sričių bei teritorijų atstovavimo įvairovės principu, įgalinančiu išgirsti visus Lietuvos regionus,  Lietuvos kultūros taryba kviečia architektūros, cirko, bibliotekų, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, kultūros paveldo, literatūros, mėgėjų meno, muziejų, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro, taip pat edukologijos, sociologijos, vaikų psichologijos, kultūros ir meno vadybos bei politikos, kūrybinių industrijų, tarptautinių (ES finansuojamų programų) projektų įgyvendinimo ir (ar) vertinimo patirties turinčius ekspertus prisidėti prie profesionalaus, skaidraus, bei visapusiškai kokybiško kiekvieno konkursui pateikiamo projekto vertinimo ir paskatinti mūsų atstovaujamos kultūros ir (ar) meno srities ekspertus dalyvauti paskelbtame konkurse.

 

Detaliau:

 

http://www.ltkt.lt/naujienos/8-lietuvos-kulturos-taryba-skelbia-kulturos-ir-meno-sriciu-ekspertu-atranka.html