Kultūros rėmimo fondas skelbia paraiškų priėmimo konkursą 2010 m. kultūros ir meno projektams iš dalies remti.

Kultūros rėmimo fondas kviečia teikti paraiškas dalinei paramai gauti 2010 m. vykdomiems kultūros ir meno projektams.

Prioritetas bus teikiamas kultūros ir meno projektams, skatinantiems Lietuvos kultūros ir meno atsinaujinimą bei tęstinumą, kultūros sklaidą regionuose, edukaciją ir jaunųjų menininkų iniciatyvas.

Paraiškos priimamos išsiųstos paštu iki 2009 m. lapkričio 27 d. imtinai (galioja pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data).

Paraiškos formą, projektų teikimo gaires bei visą reikiamą informaciją rasite Kultūros rėmimo fondo internetinėje svetainėje www.krf.lt .

Pasiteiravimui:
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė, (8~5) 219 34 29, a.silickaite@lrkm.lt
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė, (8~5) 219 34 30, j.meiduviene@lrkm.lt