Atestavimas

Restauratoriai, siekiantys įgyti kvalifikacinę kategoriją, pratęsti turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimą arba gauti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, Restauratorių atestavimo komisijos sekretoriui pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą;
2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
3. pažymą apie darbo stažą restauravimo srityje (t. y. pažymą iš dabartinės darbovietės arba senos darbo knygelės kopijas);
4. išsimokslinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas.
5. dokumento, įrodančio turimą restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją originalą (kvalifikacijos liudijimą);
6. kultūros vertybių restauravimo dokumentaciją (pasus; studentai – diplominį darbą), įvertintą restauravimo tarybos arba darbo vadovo;
7. tyrimo, konservavimo ir restauravimo teorinių darbų sąrašą bei publikacijas;
8. pasinę nuotrauką (tik tiems, kurie pirmą kartą siekia įgyti kvalifikacinę kategoriją).

Dokumentai priimami Kultūros ministerijoje (J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius)  214 kab. (I-IV 8.00-17.00; V 8.00-16.45).
 
Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo nuostatai
Susipažinti galima: Valstybės žinios, 2008 6 17, Nr. 69-2642 arba Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos svetainėje - www.muza.lt
Kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapas
Susipažinti galima: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos svetainėje - www.muza.lt
 
Visais kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo klausimais kreiptis į Kultūros ministerijos IInformacinės visuomenės plėtros skyriaus vyr. specialistą Romaną Senapėdį (tel. 8 5 219 34 17, el. pašto adresas r.senapedis@lrkm.lt )