Restauratorių dėmesiui: Geriausių restauruotų darbų konkursas.

Restauratorių sąjunga kasmet organizuoja Geriausių restauruotų darbų konkursą. Konkursui gali būti teikiami kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbai bei restauravimo darbų projektai pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Konkursinė medžiaga turi būti pateikta įprasta forma spausdinta /kopijuota/ ir kompiuterinių laikmenų  forma PDF formatu.

Detalesnė informacija  žr. Restauratorių sąjungos tinklalapyje skiltyje „ Konkursai“.

Konkursiniai  darbai  pateikiami  nuo 2010 m. vasario 10 d. iki 2010 m. kovo 10 į d.  į VĮ „LIETUVOS PAMINKLAI“  būstinę (Šnipiškių g. 3 Vilnius)  ūkio tarnybos vadovui Algimantui Balčiūnui į 222 kabinetą. Tel. (5) 272 41 35