2010-03-04 Pranešimas RS nariams

Š. m. kovo 09 d., 14.30 val. kviečiame atvykti į LDM Prano Gudyno restauravimo centrą Vilniuje, Rūdninkų g. 8. Susipažinsime su centro veikla, sutiksime Restauratorių sąjungos narius, dirbančius įvairiuose šio centro restauravimo skyriuose.

RS valdybos narė Dalia Kazlauskienė
dabeka@gmail.com
antanina@vilniauspilys.lt