Kviečiame dalyvauti habil. dr. V. Urbanavičiaus filmo "Obelių ežero paslaptys" peržiūroje

Peržiūra vyks š.m. kovo 24 d. Lietuvos archeologijos draugijos patalpose Vilniuje, Pilies g. 16 / Šv. Mykolo g. 2. Pradžia - 15 val.